Eerste Kamer neemt Wet Verankeren pgb in Zorgverzekeringswet aan

Deze blogpost is deel 27 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Dit wetsvoorstel introduceert in de Zorgverzekeringswet (Zvw) een nieuw artikel 13a dat voorziet in een plicht voor zorgverzekeraars om in alle polissen de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) ter vergoeding Lees verder →

Beschermd wonen: welke gemeente moet verlenen?

Deze blogpost is deel 3 van 10 in de serie Beschermd wonen

In de praktijk wordt het beschermd wonen geboden door de ‘centrumgemeenten’ als bedoeld in artikel 20 Wmo 2007.1 Deze gemeenten ontvangen ook de middelen daartoe. De vraag is of dit Lees verder →

Beschermd wonen: de aanspraak

Deze blogpost is deel 2 van 10 in de serie Beschermd wonen

Beschermd wonen valt onder de aanspraak maatschappelijke ondersteuning (art. 1.1.1 lid 1 Wmo 2015). De ingezetene van Nederland kan – in beginsel – in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening in Lees verder →

Overgangsrecht Beschermd wonen (ZZP C) en GGZ (ZZP B)

Deze blogpost is deel 1 van 10 in de serie Beschermd wonen

Beschermd wonen was tot 1 januari 2015 onderdeel van zorg met verblijf op grond van de AWBZ. De verzekerde aanspraak bestond op grond van artikel 6 lid 1 en 2 Lees verder →

Aanspraak op Wlz? Wat valt nog onder de verantwoordelijkheid van gemeenten?

Deze blogpost is deel 1 van 4 in de serie Afbakening Wmo 2015 en Wlz

De Wmo 2015 vormt een belangrijk onderdeel van ons nieuwe zorgstelsel dat onder de titel ‘hervorming van de langdurige zorg’ gestalte heeft gekregen. Een enorme operatie en heel veel overgangsrecht! Lees verder →

Financiële draagkracht bij gemeentelijke tegemoetkoming voor (aannemelijke) meerkosten, of toch niet?

Deze blogpost is deel 6 van 8 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Het voorstel tot afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten is op 9 september 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 23 januari is het voorstel door deze Kamer Lees verder →

Eerste Kamer ontvangt wetsvoorstel Wmo 2015 graag voor 25 april, laatste amendementen en ander nieuws

Deze blogpost is deel 18 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Parlementaire behandeling Wmo 2015 begint? Op 10 april is de Nota naar aanleiding van het nader verslag over de Wmo 2015 gepubliceerd (33 841 nr. 64). Voor zover de regering de Lees verder →