Is het college compensatieplichtig gedurende de periode dat de cliënt in het buitenland verblijft?

RBDHA:2020:10229 Verschenen in USZ 2021/17 (Uitspraken Sociale Zekerheid) Inhoudsindicatie Maatwerkvoorziening Wmo 2015 gedurende stage buitenland. Noot door I.M. Lunenburg 1. In deze enkelvoudige uitspraak van de rechtbank Den Haag oordeelt Lees verder →

Beschermd wonen: welke gemeente moet verlenen?

Deze blogpost is deel 3 van 10 in de serie Beschermd wonen

In de praktijk wordt het beschermd wonen geboden door de ‘centrumgemeenten’ als bedoeld in artikel 20 Wmo 2007.1 Deze gemeenten ontvangen ook de middelen daartoe. De vraag is of dit Lees verder →

Doorbetaling PGB bij verblijf buitenland. Toegestaan in de Wmo?

Deze blogpost is deel 1 van 6 in de serie Persoonsgebonden budget

De Wmo 2015 bepaalt dat een ingezetene van Nederland – overeenkomstig de bepalingen van de wet – in aanmerking komt voor maatschappelijke ondersteuning (art. 1.2.1 Wmo 2015). De wetgever heeft verder Lees verder →