Beschermd wonen: welke gemeente moet verlenen?

Deze blogpost is deel 3 van 10 in de serie Beschermd wonen

In de praktijk wordt het beschermd wonen geboden door de ‘centrumgemeenten’ als bedoeld in artikel 20 Wmo 2007.1 Deze gemeenten ontvangen ook de middelen daartoe. De vraag is of dit Lees verder →

Beschermd wonen: de aanspraak

Deze blogpost is deel 2 van 10 in de serie Beschermd wonen

Beschermd wonen valt onder de aanspraak maatschappelijke ondersteuning (art. 1.1.1 lid 1 Wmo 2015). De ingezetene van Nederland kan – in beginsel – in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening in Lees verder →