Rechtbank Zeeland-West-Brabant: toepassing overgangsrecht beschermd wonen

Deze blogpost is deel 10 van 10 in de serie Beschermd wonen

De uitvoering van beschermd wonen leidt nog steeds tot veel vragen in mijn uitvoeringspraktijk. Opvallend is echter dat er nog steeds bijna geen (gepubliceerde) uitspraken zijn over geschillen. De rechtbank Lees verder →

Beschermd wonen: toetsen op regiobinding toegestaan?

Deze blogpost is deel 9 van 10 in de serie Beschermd wonen

Bij het vinden van antwoorden op vragen over beschermd wonen blijkt het vaak een hele (juridische) kluwen zijn. In de serie Beschermd wonen is daar van alles over te lezen. In Lees verder →

Beschermd wonen: slechts één keer een beschikking nodig?

Deze blogpost is deel 8 van 10 in de serie Beschermd wonen

Nieuwe wetgeving moet je tot je nemen, dat kost tijd. Met regelmaat opnieuw lezen en soms zaken nog eens in hun onderlinge samenhang bezien, is het motto. Dat doe ik zelf Lees verder →

Beschermd wonen: de indicatie

Deze blogpost is deel 7 van 10 in de serie Beschermd wonen

In een eerder blog van de serie Beschermd wonen kwam de aanspraak beschermd wonen aan bod. Hoe gaat het stellen van de indicatie in z’n werk? In mijn praktijk blijkt daarover met Lees verder →

Wat weet jij van Beschermd wonen?

Deze blogpost is deel 6 van 10 in de serie Beschermd wonen

In mijn adviespraktijk komen steeds meer vragen over de maatwerkvoorziening Beschermd wonen. De vragen gaan over de uitvoering (de indicatie), het recht op en de hoogte van het persoonsgebonden budget, Lees verder →

Oordeel over Wmo-aanspraak beschermd wonen bij einde AWBZ-PGB?

Deze blogpost is deel 5 van 10 in de serie Beschermd wonen

De maatwerkvoorziening beschermd wonen houdt de gemoederen bezig. Zeker voor degene die de AWBZ-indicatie voor beschermd wonen verzilveren in een persoonsgebonden budget (pgb). In dat verband verzoekt de staatssecretaris gemeenten Lees verder →

Beschermd wonen: wijzigen leveringsvorm in overgangsjaar mogelijk?

Deze blogpost is deel 4 van 10 in de serie Beschermd wonen

Per 1 januari 2015 zijn de AWBZ-aanspraken als bedoeld in art. 8.1 lid 1 onder a tot en met f Wmo 2015 komen te vervallen. In art. 8.4 Wmo 2015 is het Lees verder →