Tweede Kamer neemt Wijziging van de Wlz, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Zvw aan

Deze blogpost is deel 30 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 5 april heeft de Tweede Kamer de Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet aangenomen. De staatssecretaris zond voorafgaande aan de stemming nog Lees verder →

Ingediende amendementen en moties wetsvoorstel Wijziging Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw

Deze blogpost is deel 29 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 24 maart was het plenaire debat over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34 279). Op dit wetsvoorstel Lees verder →

Eerste Kamer neemt Wet Verankeren pgb in Zorgverzekeringswet aan

Deze blogpost is deel 27 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Dit wetsvoorstel introduceert in de Zorgverzekeringswet (Zvw) een nieuw artikel 13a dat voorziet in een plicht voor zorgverzekeraars om in alle polissen de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) ter vergoeding Lees verder →

Geheugensteun: overzicht aangenomen amendementen Wmo 2015

Deze blogpost is deel 25 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wmo 2015 aangenomen met 33 amendementen. In mijn werkpraktijk valt het op dat een aantal van deze amendementen niet of niet volledig zijn verwerkt Lees verder →

Tweede Kamer stemt in met Wet langdurige zorg

Deze blogpost is deel 24 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

De Tweede Kamer heeft op 25 september ingestemd met het wetsvoorstel Wet langdurige zorg. Er waren 27 amendementen voor nodig. Daarnaast heeft de Tweede Kamer 10 moties aangenomen. Hieronder het overzicht. Aangenomen Lees verder →

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Wmo 2015; aangenomen amendementen en moties

Deze blogpost is deel 23 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

De Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel Wmo 2015. Hieronder staat een overzicht van de aangenomen amendementen en moties. De leden Keijzer (CDA) en Voortman (Groen Lees verder →