Disclaimer

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies streeft naar een website met informatie die up-to-date, correct, duidelijk en zo volledig mogelijk is. Het kan echter voorkomen dat dat niet lukt. Daarom kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor incorrecte informatie in de inhoud van deze website. Eveneens wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Daarnaast staat Ingeborg Lunenburg opleiding + advies niet in voor de inhoud, het functioneren en de beschikbaarheid van websites waarnaar via een link verwezen wordt.