Internetconsulatie Wmo 2015: Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting

Deze blogpost is deel 32 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Vandaag is de internetconsulatie gepubliceerd over het al eerder aangekondigde wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo 2015. De einddatum van de consultatie is 16 februari 2020. Een mooi onderwerp voor Lees verder →

Stand van zaken Veegwet VWS 2015 die nu Verzamelwet VWS 2016 heet

Deze blogpost is deel 31 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 13 april 2015 is de Veegwet VWS 2015 ingediend (34 191). Dat is bijna een jaar geleden en de behandeling loopt nog steeds. Middels een nota van wijziging is de Lees verder →

Tweede Kamer neemt Wijziging van de Wlz, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Zvw aan

Deze blogpost is deel 30 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 5 april heeft de Tweede Kamer de Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet aangenomen. De staatssecretaris zond voorafgaande aan de stemming nog Lees verder →

Ingediende amendementen en moties wetsvoorstel Wijziging Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw

Deze blogpost is deel 29 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 24 maart was het plenaire debat over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34 279). Op dit wetsvoorstel Lees verder →

Aangenomen moties langdurige zorg

Deze blogpost is deel 28 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 3 maart vond het Algemeen Overleg plaats over de langdurige zorg (34 104). Tijdens dat overleg zijn een aantal moties ingediend. De Tweede Kamer heeft op 22 maart over de Lees verder →