Stand van zaken Veegwet VWS 2015 die nu Verzamelwet VWS 2016 heet

Deze blogpost is deel 31 van 31 in de serie Wetsvoorstellen

Op 13 april 2015 is de Veegwet VWS 2015 ingediend (34 191). Dat is bijna een jaar geleden en de behandeling loopt nog steeds. Middels een nota van wijziging is de Lees verder →

Tweede Kamer neemt Wijziging van de Wlz, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Zvw aan

Deze blogpost is deel 30 van 31 in de serie Wetsvoorstellen

Op 5 april heeft de Tweede Kamer de Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet aangenomen. De staatssecretaris zond voorafgaande aan de stemming nog Lees verder →

Ingediende amendementen en moties wetsvoorstel Wijziging Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw

Deze blogpost is deel 29 van 31 in de serie Wetsvoorstellen

Op 24 maart was het plenaire debat over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34 279). Op dit wetsvoorstel Lees verder →

Aangenomen moties langdurige zorg

Deze blogpost is deel 28 van 31 in de serie Wetsvoorstellen

Op 3 maart vond het Algemeen Overleg plaats over de langdurige zorg (34 104). Tijdens dat overleg zijn een aantal moties ingediend. De Tweede Kamer heeft op 22 maart over de Lees verder →

Eerste Kamer neemt Wet Verankeren pgb in Zorgverzekeringswet aan

Deze blogpost is deel 27 van 31 in de serie Wetsvoorstellen

Dit wetsvoorstel introduceert in de Zorgverzekeringswet (Zvw) een nieuw artikel 13a dat voorziet in een plicht voor zorgverzekeraars om in alle polissen de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) ter vergoeding Lees verder →

Wetsvoorstel tot wijziging Wlz, Jeugdwet, Wmo 2015 en Zvw

Deze blogpost is deel 26 van 31 in de serie Wetsvoorstellen

Er is voorstel tot Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet aanhangig (TK 2015/16, 34 279). Hieronder staan de voorgestelde wijzigingen op Lees verder →

Geheugensteun: overzicht aangenomen amendementen Wmo 2015

Deze blogpost is deel 25 van 31 in de serie Wetsvoorstellen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wmo 2015 aangenomen met 33 amendementen. In mijn werkpraktijk valt het op dat een aantal van deze amendementen niet of niet volledig zijn verwerkt Lees verder →