Wat heeft de Huisvestingswet-urgentie te maken met de Wmo 2015?

De Afdeling heeft recent een uitspraak gedaan die raakt aan de uitvoering van de Wmo 2015 (RVS:2024:1698). Het gaat in deze zaak over het volgende. Het college wijst een aanvraag Lees verder →

Vaststellingsovereenkomst in het bestuursrecht

Bij de Rechtbank Midden-Nederland verschillen partijen van mening over de uitleg van de vaststellingsovereenkomst (RBMNE:2024:1491). Dit in verband met de afwijzing van een aanvraag. Het college heeft, nadat de vaststellingsovereenkomst Lees verder →

Hoogte pgb afstemmen op het gecontracteerde aanbod

Deze blogpost is deel 8 van 8 in de serie Persoonsgebonden budget

Veel geschillen in de rechtspraak gaan over het persoonsgebonden budget (pgb). Onder meer over de vraag of het pgb hoog genoeg is om de geïndiceerde maatwerkvoorziening in natura aan te Lees verder →

Cliënt verzoekt om wijziging vorm tijdens lopende indicatie. Hoe luidt het besluit?

Deze blogpost is deel 7 van 8 in de serie Persoonsgebonden budget

Een cliënt aan wie een maatwerkvoorziening in natura is toegekend bedenkt zich en verzoekt het college om de vorm van de maatwerkvoorziening te wijzigen in een pgb. De bezwaartermijn van Lees verder →

Annotatie USZ: Is Taxi voor Iedereen een algemene voorziening?

CRVB:2023:1845 Verschenen in USZ 2024/14 Inhoudsindicatie Afwijzing aanvraag vervoersvoorziening op onjuiste gronden. Opdracht tot het nemen van nieuw besluit op bezwaar. Proceskostenveroordeling. Noot I.M. Lunenburg 1. In de hier opgenomen Lees verder →

Die handige actuele wettenboekjes zijn weer beschikbaar

Alle wettenboekjes Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet zijn klaar! De eerste bestellingen zijn al de deur uit. Niet alle wetteksten zijn gewijzigd per 1 januari 2023; ik zet het even op Lees verder →