Kan een maatwerkvoorziening ook een sportvoorziening zijn?

In mijn werkpraktijk krijg ik steeds vaker de vraag of het college gehouden is een maatwerkvoorziening in de vorm een sportvoorziening te verlenen. En zo ja, wanneer dat het geval Lees verder →

Waarom je deze Studiedag op 12 juni niet mag missen

Op 12 juni staat de Studiedag Wmo van melding naar maatwerk gepland. Deze Studiedag mag je niet missen. Waarom? Met een investering van een dag wordt je door twee docenten Lees verder →

Mantelzorg en de Participatiewet

Deze blogpost is deel 2 van 2 in de serie Mantelzorg

Het kan voor komen dat een persoon aan wie mantelzorg wordt geboden of de mantelzorg verleend een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (PW). Dat kan gevolgen hebben voor Lees verder →

Mantelzorg, een domeinoverschrijdend begrip?

Deze blogpost is deel 1 van 2 in de serie Mantelzorg

Is mantelzorg een domeinoverschrijdend begrip? Niet helemaal zou ik zeggen want er is niet één wet maar twee wetten die een definitie geven van mantelzorg. Als eerste is dat de Lees verder →

Derden in het sociaal domein. Wie zijn dat en wat zijn hun bevoegdheden?

Wetten in medebewind worden door gemeenten uitgevoerd. De drie belangrijkste wetten in het sociaal domein zijn: de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Binnen het sociaal domein werken gemeenten samen met Lees verder →

Kan het bezoekbaar maken van een woning een maatwerkvoorziening zijn?

In mijn werkpraktijk komen (beleids)vragen van uiteenlopende aard aan bod. Eén daarvan gaat over het volgende. Kan het bezoekbaar van de woning een verplicht te bieden maatwerkvoorziening zijn? En, moet Lees verder →