Stand van zaken Veegwet VWS 2015 die nu Verzamelwet VWS 2016 heet

Deze blogpost is deel 31 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 13 april 2015 is de Veegwet VWS 2015 ingediend (34 191). Dat is bijna een jaar geleden en de behandeling loopt nog steeds. Middels een nota van wijziging is de Lees verder →

Ingediende amendementen en moties wetsvoorstel Wijziging Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw

Deze blogpost is deel 29 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 24 maart was het plenaire debat over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34 279). Op dit wetsvoorstel Lees verder →

Aangenomen moties langdurige zorg

Deze blogpost is deel 28 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 3 maart vond het Algemeen Overleg plaats over de langdurige zorg (34 104). Tijdens dat overleg zijn een aantal moties ingediend. De Tweede Kamer heeft op 22 maart over de Lees verder →

Eerste Kamer neemt Wet Verankeren pgb in Zorgverzekeringswet aan

Deze blogpost is deel 27 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Dit wetsvoorstel introduceert in de Zorgverzekeringswet (Zvw) een nieuw artikel 13a dat voorziet in een plicht voor zorgverzekeraars om in alle polissen de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) ter vergoeding Lees verder →

Aangenomen moties eigen bijdrage

Deze blogpost is deel 5 van 7 in de serie Eigen bijdragen

Moties De Tweede Kamer heeft op 15 maart de volgende moties aangenomen: Motie 29 538 nr. 208 van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk De indieners beogen met deze Lees verder →

Beschermd wonen: toetsen op regiobinding toegestaan?

Deze blogpost is deel 9 van 10 in de serie Beschermd wonen

Bij het vinden van antwoorden op vragen over beschermd wonen blijkt het vaak een hele (juridische) kluwen zijn. In de serie Beschermd wonen is daar van alles over te lezen. In Lees verder →

Moties Kamerdebat eigen bijdrage

Deze blogpost is deel 4 van 7 in de serie Eigen bijdragen

Op donderdag 10 maart vond het debat plaats in de Kamer over de eigen bijdrage die mensen zijn verschuldigd als gebruik wordt gemaakt van zorg als bedoeld in de Wet Lees verder →