Beschermd wonen: de aanspraak

Deze blogpost is deel 2 van 10 in de serie Beschermd wonen

Beschermd wonen valt onder de aanspraak maatschappelijke ondersteuning (art. 1.1.1 lid 1 Wmo 2015). De ingezetene van Nederland kan – in beginsel – in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening in Lees verder →