Beschermd wonen: wijzigen leveringsvorm in overgangsjaar mogelijk?

Deze blogpost is deel 4 van 10 in de serie Beschermd wonen

Per 1 januari 2015 zijn de AWBZ-aanspraken als bedoeld in art. 8.1 lid 1 onder a tot en met f Wmo 2015 komen te vervallen. In art. 8.4 Wmo 2015 is het Lees verder →

Overgangsrecht Beschermd wonen (ZZP C) en GGZ (ZZP B)

Deze blogpost is deel 1 van 10 in de serie Beschermd wonen

Beschermd wonen was tot 1 januari 2015 onderdeel van zorg met verblijf op grond van de AWBZ. De verzekerde aanspraak bestond op grond van artikel 6 lid 1 en 2 Lees verder →