Overig

Overzicht interessante documenten of publicaties in chronologische volgorde

Dit overzicht wordt binnenkort bijgewerkt

Blokkenschema nieuwe stelsels
VWS, hervorming langdurige zorg: schema nieuwe stelsels (juli 2014). Een vereenvoudigde weergave van de nieuwe stelsels in de zorg, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Infographic hervorming langdurige zorg (juli 2014)

Schema VWS: was AWBZ wordt: Wmo 2015, Jeugdwet of Zvw

CVZ Handreiking passende dagbesteding (30 januari 2014)
In deze handreiking gaat CVZ in wat onder passende dagbesteding wordt verstaan. Aanleiding hiervoor is de korting op de bekostiging van het vervoer van en naar begeleiding in groepsverband (dagbesteding) vanaf 1 januari 2013.

Overzicht hervorming zorg en ondersteuning: de vertaling transities binnen de gemeente
In dit overzicht brengt Vilans vijf wetten in beeld waar gemeenten in 2015 mee te maken hebben.

Wmo 2015 in beeld
Het schema geeft in vier stappen weer hoe de aanspraak op maatschappelijk ondersteuning in de Wmo 2015 is neergelegd.

Volkskrant over concept Wmo 2015 (3 okt 2013)
Middels een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur kreeg de Volkskrant het concept wetsvoorstel Wmo 2015 van staatssecretaris Van Rijn; waarover verslaggever Gijs Herderscheê dit artikel schreef.

PWC. Nieuwe werkgelegenheid voor laagopgeleiden. De waarde van dienstencheques voor Nederland (september 2013)

Samenwerking Sociaal domein
Tamara Schrör, Nicole Veuger, Peter van den Broek en Ingeborg Lunenburg bundelen hun expertise en ervaringen op het gehele sociale domein: Wmo, AWBZ & Zorgverzekering, Wonen & Welzijn, Werk & Inkomen en jeugdzorg. Deze gezamenlijke krachten zetten wij in voor de transformatie van het sociaal domein. Niet iedereen weet alles, maar samen weet je zeker meer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*