Oordeel over Wmo-aanspraak beschermd wonen bij einde AWBZ-PGB?

Deze blogpost is deel 5 van 10 in de serie Beschermd wonen

De maatwerkvoorziening beschermd wonen houdt de gemoederen bezig. Zeker voor degene die de AWBZ-indicatie voor beschermd wonen verzilveren in een persoonsgebonden budget (pgb). In dat verband verzoekt de staatssecretaris gemeenten Lees verder →

Beschermd wonen: welke gemeente moet verlenen?

Deze blogpost is deel 3 van 10 in de serie Beschermd wonen

In de praktijk wordt het beschermd wonen geboden door de ‘centrumgemeenten’ als bedoeld in artikel 20 Wmo 2007.1 Deze gemeenten ontvangen ook de middelen daartoe. De vraag is of dit Lees verder →