Tweede Kamer neemt Wijziging van de Wlz, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Zvw aan

Deze blogpost is deel 30 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 5 april heeft de Tweede Kamer de Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet aangenomen. De staatssecretaris zond voorafgaande aan de stemming nog Lees verder →

Ingediende amendementen en moties wetsvoorstel Wijziging Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw

Deze blogpost is deel 29 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 24 maart was het plenaire debat over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34 279). Op dit wetsvoorstel Lees verder →

Aangenomen moties langdurige zorg

Deze blogpost is deel 28 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 3 maart vond het Algemeen Overleg plaats over de langdurige zorg (34 104). Tijdens dat overleg zijn een aantal moties ingediend. De Tweede Kamer heeft op 22 maart over de Lees verder →

Eerste Kamer neemt Wet Verankeren pgb in Zorgverzekeringswet aan

Deze blogpost is deel 27 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Dit wetsvoorstel introduceert in de Zorgverzekeringswet (Zvw) een nieuw artikel 13a dat voorziet in een plicht voor zorgverzekeraars om in alle polissen de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) ter vergoeding Lees verder →

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Wmo 2015; aangenomen amendementen en moties

Deze blogpost is deel 23 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

De Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel Wmo 2015. Hieronder staat een overzicht van de aangenomen amendementen en moties. De leden Keijzer (CDA) en Voortman (Groen Lees verder →

Wetsvoorstel Wmo 2015 volop in de belangstelling

Deze blogpost is deel 5 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Het wetsvoorstel Wmo 2015 heeft volop belangstelling, dat zal niemand ontgaan. Berichten in diverse media en op de social media, maar ook bij bewindslieden aan belangstelling, of liever gezegd zorgen, Lees verder →