Over mij

Ingeborg Lunenburg. Foto door Alex VreemanIngeborg Lunenburg heeft haar eigen bedrijf gevestigd, gespecialiseerd in de sociale zekerheid. Zij ondersteunt opdrachtgevers met vakgerichte opleidingen en doelgericht advies. Uitgangspunt is het juridisch kader met veel oog voor de uitvoeringspraktijk.

Passie
Ongeveer in 1990 raakte Ingeborg gepassioneerd door de sociale zekerheid. De uitvoering van wetgeving is een heus vak! Dat geldt voor het beleid, de primaire uitvoering tot aan bezwaar & beroep. Wat bedoelt de wetgever, wat betekent dit voor uitvoering & organisatie en hoe raakt het de burger. En als laatste hoe oordeelt de bestuursrechter over besluiten en wat kun je daar van leren. Daarover raakt Ingeborg niet uitgelezen, uitgepraat en uitgeschreven.

Praktijkgericht
Ingeborg heeft oog voor de praktijk (van de juridische regels) omdat zij van 1993 tot 2004 als uitvoerder werkte in verschillende functies bij gemeenten. Daar heeft ze in haar loopbaan als opleider en adviseur blijvend profijt van. Van 2004 tot 2010 werkte Ingeborg bij Schulinck als hoofd Opleidingen. Daar heeft ze haar juridische kennis over de sociale zekerheidswetgeving en het bestuursrecht flink uitgebreid.

Specialismen
Naast een degelijke inhoudelijke kennis van de Participatiewet ligt Ingeborg’s specialisme bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo én 2015). Sinds een paar jaar valt ook de Jeugdwet in het werkpakket. Haar bijzondere belangstelling gaat (ook) uit naar het juridisch kader van de aanvullende inkomensondersteuning en minimabeleid door gemeenten. Over de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet worden deelnemers in verschillende functies door haar (juridisch) geschoold, adviseert Ingeborg over vraagstukken en schrijft Verordeningen, Nadere regels en Beleidsregels. Verder is Ingeborg als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht en aan OSR, de meest complete en praktische juridisch opleider van Nederland.

Auteur
Ingeborg annoteert met regelmaat jurisprudentie voor USZ, schrijft artikelen en ontwikkelt haar eigen opleidingsmateriaal. In maart 2020 is haar eerste boek verschenen over de Wmo 2015: Wegwijs in de Wmo 2015 dat wordt uitgegeven door Berghauser Pont. Ook verschijnen in 2020 twee digitale handboeken (eigen beheer). Verder schreef Ingeborg vier jaar lang de hoofdstukken Wmo 2015 en Participatiewet voor de praktijkgids Sociale Zekerheid van Vakmedianet. Voor Sociaal Bestek, hét vakblad voor SZ-specialisten was Ingeborg jarenlang vaste columnist. In de eerste uitgave in 2015 van «JBPlus» is een artikel verschenen over de Wmo 2015: Biedt de Wmo 2015 voldoende rechtsbescherming. Dat artikel is geschreven in samenwerking met mr. E. Klein Egelink, senior rechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland.

Samen weten we meer
Het liefste is Ingeborg met mensen in gesprek en wil haar kennis & advies met hen delen. Nazorg is standaard. Opdrachtgevers kunnen rekenen op (nog) meer beleids- en uitvoeringsadvies over wet- en regelgeving. Ingeborg Lunenburg opleiding + advies beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundigen met wie wordt samengewerkt. Voor informatie over de Particpatiewet is een aparte website beschikbaar.

Meer weten? Neem dan contact op.