Op zoek naar?

Heeft u te maken met de uitvoering van de Wmo 2015? Wilt u actueel geïnformeerd blijven over wetgeving en jurisprudentie? Bent u op zoek naar juridische én praktische opleidingen? Wilt u juridisch advies over beleid of andere vraagstukken? Dan bent u op deze website aan het juiste adres.

Uitvoering Wmo 2015
Het adagium is maatwerk bij de uitvoering van de Wmo 2015. Van beleid en uitvoering tot aan bezwaar & beroep vraagt dat om kennis & kunde van uw medewerkers. En daarom is structurele (extra) tijdsinvestering nodig om op de hoogte te zijn én te blijven. Ontwikkelingen volgen wij op de voet.

Fysiek of leren op afstand
Het verzorgen van fysieke bijeenkomsten is (gelukkig) weer mogelijk. Wel hebben wij positieve ervaringen opgedaan met leren op afstand. Met name korte bijeenkomsten voor kennisoverdracht of het bespreken van casuïstiek met het team.

Handboek Wmo 2015
In het voorjaar van 2023 zal eindelijk ons digitale Handboek over de uitvoering van Wmo 2015 verschijnen met juridische informatie over de uitvoering van de Wmo 2015. Daar kunt u zich tegen geringe kosten op abonneren. Via updates houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Participatiewet
Voor de uitvoering van de Participatiewet en daar aan gerelateerde regelgeving heeft Ingeborg Lunenburg opleiding + advies een aparte website.

Maatschappelijke ondersteuning: complementair
De Wmo 2015 is er op gericht om burgers te ondersteunen in hun beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie dan wel de behoefte aan beschermd wonen of opvang.  Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Gemeenten bieden ondersteuning al dan niet in samenwerking met zorgverzekeraars én afgestemd op andere wetten. De systematiek van de Wmo 2015 is complementair van aard. Heeft iemand een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of kan die worden verkregen, dan kan het college de maatwerkvoorziening weigeren. Let op: er geldt nog wel de uitzondering voor een woningaanpassing en hulpmiddel voor thuiswonende verzekerden.

Informatie & antwoorden
Wat biedt deze website? Voornamelijk juridische informatie over de Wmo 2015 en het is een spin-off van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies. De informatie kan worden toegepast op de melding, het onderzoek en het schriftelijk verslag daarover, beslissing op de aanvraag, het opstellen van beleid tot aan bezwaar & beroep. De informatie is ingedeeld in rubrieken en te vinden onder de pagina’s blogs en jurisprudentie. Blogs kenmerken zich door trefwoorden of zijn onderdeel van een serie. Antwoord niet gevonden? Vraag het ons.

Abonnement iets voor u?
U kunt zich abonneren op updates. De website heeft ook een eenvoudige zoekfunctie en een archief. De inhoud komt voort uit de wetsgeschiedenis, nieuwe wetsvoorstellen, wetswijzigingen en natuurlijk de rechtspraak. Ontwikkelingen volgen wij op de voet.

Opleidingen en advies
Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt vakgerichte opleidingen en doelgericht advies met veel oog voor de juridische praktijk van beleid, uitvoering en bezwaar & beroep. Wij beschikken over een juridische helpdesk voor individuele casuïstiek. Het aanbod bestaat uit:

  1. Opleiding, training en bijpraatsessies (open inschrijving en incompany)
  2. Advies op maat (opstellen regelgeving en beleid of antwoord op vraagstukken)
  3. Juridische helpdesk (individuele casuïstiek)

Tot slot
Via deze website kunnen we ons beperkt aan u voorstellen. Meer weten?
 Neem contact op.