Op zoek naar?

Heeft u te maken met de uitvoering van de Wmo 2015? Wilt u actueel geïnformeerd blijven over wetgeving en jurisprudentie? Bent u op zoek naar juridische én praktische opleidingen? Wilt u juridisch advies over beleid of andere vraagstukken? Dan bent u op deze website aan het juiste adres.

Leren op afstand
Wij nemen onze verantwoordelijkheid om zo min mogelijk mobiliteit te creëren. Onze dienstverlening  is daarom aangepast voor uw en onze veiligheid. Echter mag ook gezegd worden dat leren op afstand een goed alternatief is!

Handboek Wmo 2015
In het voorjaar van 2022 verschijnt ons digitale Handboek Wmo 2015 met juridische informatie over de uitvoering van de Wmo 2015. Daar kunt u zich tegen geringe kosten op abonneren. Via updates houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Participatiewet
Voor de uitvoering van de Participatiewet en daar aan gerelateerde regelgeving heeft Ingeborg Lunenburg opleiding + advies een aparte website.

Maatschappelijke ondersteuning: complementair
De Wmo 2015 is er op gericht om burgers te ondersteunen in hun beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie dan wel de behoefte aan beschermd wonen of opvang. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Gemeenten bieden ondersteuning al dan niet in samenwerking met zorgverzekeraars én afgestemd op andere wetten. De systematiek van de Wmo 2015 is complementair van aard. Heeft iemand een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of kan die worden verkregen, dan kan het college de maatwerkvoorziening weigeren. Let op: er geldt nog wel de uitzondering voor bijvoorbeeld de woningaanpassing voor thuiswonende verzekerden.

Informatie & antwoorden
Wat biedt deze website? Voornamelijk juridische informatie over de Wmo 2015 en het is een spin-off van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies. De informatie kan worden toegepast op de melding en het onderzoek, beslissing op de aanvraag, het formuleren van beleid tot aan bezwaar & beroep. De informatie is ingedeeld in rubrieken en te vinden onder de pagina’s blogs en jurisprudentie. Blogs kenmerken zich door trefwoorden of zijn onderdeel van een serie. Antwoord niet gevonden? Vraag het ons.

Abonnement iets voor u?
U kunt zich abonneren op updates. De website heeft ook een eenvoudige zoekfunctie en een archief. De inhoud komt voort uit de wetsgeschiedenis, nieuwe wetsvoorstellen, wetswijzigingen en de rechtspraak. Ontwikkelingen volgen wij op de voet.

Opleidingen en advies
Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt vakgerichte opleidingen en doelgericht advies met veel oog voor de juridische praktijk van beleid, uitvoering en bezwaar & beroep. Het aanbod bestaat uit:

  1. Opleiding, training en bijpraatsessies (open inschrijving en incompany)
  2. Advies op maat (opstellen regeling en beleid of antwoord op vraagstukken)
  3. Juridische helpdesk (individuele casuïstiek)

Tot slot
Via deze website kunnen we ons beperkt aan u voorstellen. Meer weten?
 Neem contact op.