Rechtbank Rotterdam: einde pgb, de leverancier van de ondersteuning heeft een afgeleid belang

Deze blogpost is deel 4 van 4 in de serie Persoonsgebonden budget

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam doet een uitspraak over de vraag of eiseres [hierna de Stichting], waar het persoonsgebonden budget (pgb) aan wordt besteed, ontvankelijk is in bezwaar (RBROT:2016:1708). Dit naar Lees verder →

Centrale Raad: gevolgen besteding pgb liggen in de risicosfeer van de aanvrager

Deze blogpost is deel 3 van 4 in de serie Persoonsgebonden budget

De Raad oordeelt over een geschil waarbij het college een aanvraag om een scootmobiel in de vorm van een persoonsgebonden budget afwijst (CRVB:2015:4918). Waar gaat het over Belanghebbende is bekend met Lees verder →

Harmonisatie betalingen persoonsgebonden budget. Hoe zit het?

Deze blogpost is deel 2 van 4 in de serie Persoonsgebonden budget

Sinds 1 januari 2016 zijn de Regeling langdurige zorg, de Regeling Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 gewijzigd. Die wijzigingen zijn er op gericht de betalingen van het persoonsgebonden budget Lees verder →

Doorbetaling PGB bij verblijf buitenland. Toegestaan in de Wmo?

Deze blogpost is deel 1 van 4 in de serie Persoonsgebonden budget

De Wmo 2015 bepaalt dat een ingezetene van Nederland – overeenkomstig de bepalingen van de wet – in aanmerking komt voor maatschappelijke ondersteuning (art. 1.2.1 Wmo 2015). De wetgever heeft verder Lees verder →