Cliënt verzoekt om wijziging vorm tijdens lopende indicatie. Hoe luidt het besluit?

Deze blogpost is deel 7 van 7 in de serie Persoonsgebonden budget

Een cliënt aan wie een maatwerkvoorziening in natura is toegekend bedenkt zich en verzoekt het college om de vorm van de maatwerkvoorziening te wijzigen in een pgb. De bezwaartermijn van Lees verder →

Voorwaarden verbinden aan het pgb. Is dat toegestaan?

Deze blogpost is deel 6 van 7 in de serie Persoonsgebonden budget

De uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet hebben in zes jaar voor veel jurisprudentie gezorgd. Veel geschillen gaan over het persoonsgebonden budget; dit in diverse variaties. Te meer Lees verder →

Een VOG als vereiste bij pgb. Is dat toegestaan?

Deze blogpost is deel 5 van 7 in de serie Persoonsgebonden budget

Tijdens scholing maar ook bij beleidsopdrachten komt regelmatig de vraag aan bod of de derde aan wie het pgb wordt besteed moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit Lees verder →

Rechtbank Rotterdam: einde pgb, de leverancier van de ondersteuning heeft een afgeleid belang

Deze blogpost is deel 4 van 7 in de serie Persoonsgebonden budget

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam doet een uitspraak over de vraag of eiseres [hierna de Stichting], waar het persoonsgebonden budget (pgb) aan wordt besteed, ontvankelijk is in bezwaar (RBROT:2016:1708). Dit naar Lees verder →

Centrale Raad: gevolgen besteding pgb liggen in de risicosfeer van de aanvrager

Deze blogpost is deel 3 van 7 in de serie Persoonsgebonden budget

De Raad oordeelt over een geschil waarbij het college een aanvraag om een scootmobiel in de vorm van een persoonsgebonden budget afwijst (CRVB:2015:4918). Waar gaat het over Belanghebbende is bekend met Lees verder →

Harmonisatie betalingen persoonsgebonden budget. Hoe zit het?

Deze blogpost is deel 2 van 7 in de serie Persoonsgebonden budget

Sinds 1 januari 2016 zijn de Regeling langdurige zorg, de Regeling Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 gewijzigd. Die wijzigingen zijn er op gericht de betalingen van het persoonsgebonden budget Lees verder →

Doorbetaling PGB bij verblijf buitenland. Toegestaan in de Wmo?

Deze blogpost is deel 1 van 7 in de serie Persoonsgebonden budget

De Wmo 2015 bepaalt dat een ingezetene van Nederland – overeenkomstig de bepalingen van de wet – in aanmerking komt voor maatschappelijke ondersteuning (art. 1.2.1 Wmo 2015). De wetgever heeft verder Lees verder →