Een VOG als vereiste bij pgb. Is dat toegestaan?

Deze blogpost is deel 5 van 7 in de serie Persoonsgebonden budget

Tijdens scholing maar ook bij beleidsopdrachten komt regelmatig de vraag aan bod of de derde aan wie het pgb wordt besteed moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit Lees verder →