Studiedag op 10 oktober gaat door

Op 10 oktober gaat de Studiedag Wmo van melding naar maatwerk van start. Er is nog plaats voor vakgenoten die mee willen discussiëren over de uitvoering van de Wmo 2015.
De menselijke maat staat voorop. Maar wat is dat nu precies?

Ruim zeven jaar rechtspraak. Wat is de betekenis daarvan voor regelgeving en beleid, uitvoering en bezwaar & beroep? Hoe hoog moet een financiële tegemoetkoming zijn? Toch een hulphond en training verstrekken? Beschermd wonen in beweging. Hoe toetst de bestuursrechter het besluit en wat kunnen we daarvan leren? En er zijn natuurlijk nog meer vragen. 

Wil je het naadje van de (juridische) kous over maatwerk weten? Dan ben je in deze Studiedag aan het juiste adres.

Voor wie?
De Studiedag is toegesneden op het werk van:

 • medewerkers bezwaar & beroep
 • secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • kwaliteitsmedewerkers
 • sociaal juridisch medewerkers en ervaren consulenten
 • beleidsmedewerkers worden vooral ook uitgenodigd!

Er wordt tenminste drie jaar werkervaring verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Thema’s
De volgende thema’s komen aan bod:

 • De verordening geordend, delegatie van bevoegdheden en beleidsregels.
 • Toegang tot de Wmo: behoefte aan maatschappelijke ondersteuning versus inventarisatie van de problemen die de cliënt ondervindt. De kunst van het vragen stellen en standpunten innemen. Wat blijkt uit de laatste rechtspraak ?
 • De beslissing op de aanvraag; feitelijke en juridische grondslag (afwijzen/toekennen) en wat is voldoende compensatie ? Hoe toetst de bestuursrechter dit ?
 • Algemeen gebruikelijke voorziening: de vier criteria. Waneer kunnen de kosten gedragen voor uit een minimuminkomen en waar kan/mag dat op worden gebaseerd ?
 • Afbakening met andere wetten. Bijv. dagbesteding of arbeidsinschakeling Participatiewet.
 • Perikelen en actualiteiten persoonsgebonden budget.
 • Is er een norm voor de menselijke maat in de Wmo 2015 ?

Over de thema’s is casuïstiek gemaakt. Die ontvang je voorafgaande aan de Studiedag ter voorbereiding.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*