Moties Kamerdebat eigen bijdrage

Deze blogpost is deel 4 van 7 in de serie Eigen bijdragen

logo-tweede-kamer_tcm181-235653Op donderdag 10 maart vond het debat plaats in de Kamer over de eigen bijdrage die mensen zijn verschuldigd als gebruik wordt gemaakt van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg of ondersteuning als bedoeld in de Wmo 2015.
Daaraan gerelateerd kwamen ook twee andere onderwerpen aan bod. Als eerste het mijden van zorg in verband met die eigen bijdrage, zo bleek eerder uit onderzoek van (I)ederin en Binnenlands Bestuur. En als tweede de uitvoering van de eigen bijdrage regeling Wmo door het CAK. Dit laatste heeft er mee te maken dat (met name volgens de oppositie) sprake is van ‘stapelfacturen’.

Waar ik het helemaal mee eens ben is dat als burgers teveel kosten hebben en daardoor in de (financiële) problemen komen, gemeenten gebruik moeten maken van de mogelijkheden die er zijn. Het goeie nieuws is dat heel veel gemeenten dat ook doen! Daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet te zeggen dat het vragen van bijdragen niet zou moeten. De geïnteresseerde lezer wijs ik op een eerder blog over de knoppen van de eigen bijdrage en andere kosten.

Moties
Er zijn een aantal moties ingediend waarover de Kamer 15 maart zal stemmen. Daarna zal ik aan dit boeiende onderwerp weer een blog update wijden. Daarin komen ook de toezeggingen, die Van Rijn in het debat heeft gedaan aan bod en wat dit voor gemeenten kan betekenen. Het gaat in ieder geval om de volgende moties:

Motie 29 538 nr. 206 van het lid Agema
De indiener van de motie beoogt te bereiken dat de achterstand voor de facturen voor de eigen bijdrage voor de Wmo niet mag oplopen tot meer dan 2 periodes van 4 weken. En verder wordt de regering verzocht dat facturen die langer teruggaan dan 2 periodes van 4 weken worden kwijtgescholden.

Motie 29 538 nr. 207 van het lid Leijten
De indiener van de motie beoogt hiermee te bereiken dat de inning van de eigen bijdrage wordt opgeschort, totdat de resultaten (gevolgen van) van het CBS-onderzoek over de eigen bijdrage bekend zijn.

Motie 29 538 nr. 208 van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk
De indieners beogen met deze motie dat de informatievoorziening door gemeente over de eigen bijdrage wordt bevorderd waaronder ook de mogelijkheid tot ondersteuning van de gemeente wanneer zij de eigen bijdrage ‘niet kunnen opbrengen’. Verder verzoeken de indieners dat gemeenten op hun (morele) verantwoordelijkheid worden gewezen om mensen die afzien van zorg goed te blijven volgen.

Motie 29 538 nr. 209 van de leden Otwin van Dijk en Potters
De indieners beogen te bereiken dat wordt onderzocht of een maximale aanleveringstermijn voor gemeenten en een kortere vaststellingtermijn van het CAK mogelijk is.

Motie 29 538 nr. 210 van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp
De indieners beogen te bereiken dat onderzoek wordt gedaan naar de procedure ‘duurzaam gescheiden leven’. Echtparen die dit betreft worden geconfronteerd met hoge eigen bijdragen wanneer één van hen in een instelling wordt opgenomen.

De motie 29 538 nr. 211 van de leden Bruins-Slot en Keijzer
De indieners van de motie willen hiermee bereiken dat bij het lopende CBS-onderzoek de vraag wordt meegenomen of het vaststellen van fictieve maximale bedragen voor zorg en ondersteuning thuis tot de mogelijkheden behoort.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*