Aangenomen moties eigen bijdrage

Deze blogpost is deel 5 van 7 in de serie Eigen bijdragen

Moties De Tweede Kamer heeft op 15 maart de volgende moties aangenomen: Motie 29 538 nr. 208 van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk De indieners beogen met deze Lees verder →