Aangenomen moties eigen bijdrage

Deze blogpost is deel 5 van 7 in de serie Eigen bijdragen

logo-tweede-kamer_tcm181-235653Moties
De Tweede Kamer heeft op 15 maart de volgende moties aangenomen:

Motie 29 538 nr. 208 van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk
De indieners beogen met deze motie dat de informatievoorziening door gemeente over de eigen bijdrage wordt bevorderd waaronder ook de mogelijkheid tot ondersteuning van de gemeente wanneer zij de eigen bijdrage ‘niet kunnen opbrengen’. Verder verzoeken de indieners dat gemeenten op hun (morele) verantwoordelijkheid worden gewezen om mensen die afzien van zorg goed te blijven volgen.

Motie 29 538 nr. 209 van de leden Otwin van Dijk en Potters
De indieners beogen te bereiken dat wordt onderzocht of een maximale aanleveringstermijn voor gemeenten en een kortere vaststellingtermijn van het CAK mogelijk is.

Motie 29 538 nr. 210 van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp
De indieners beogen te bereiken dat onderzoek wordt gedaan naar de procedure ‘duurzaam gescheiden leven’. Echtparen die dit betreft worden geconfronteerd met hoge eigen bijdragen wanneer één van hen in een instelling wordt opgenomen.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

One Reply to “Aangenomen moties eigen bijdrage”

  1. Pingback: Rechtbank Oost-Brabant geeft een duidelijke blik op beleid: verordening en eigen bijdrage. Wees gewaarschuwd – Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*