Centrale Raad spreekt recht over Wmo 2015 – deel 1

Eindelijk was het dan zover. De Raad spreekt recht over de Wmo 2015. In de uitspraken CRVB:2016:1402, CRVB:2016:1403 en CRVB:2016:1404 op grond van de Wmo 2015 verschaft de Raad op Lees verder →

Stand van zaken Veegwet VWS 2015 die nu Verzamelwet VWS 2016 heet

Deze blogpost is deel 31 van 31 in de serie Wetsvoorstellen

Op 13 april 2015 is de Veegwet VWS 2015 ingediend (34 191). Dat is bijna een jaar geleden en de behandeling loopt nog steeds. Middels een nota van wijziging is de Lees verder →

Twee nieuwe indicatiegeschillen Wet langdurige zorg

Deze blogpost is deel 4 van 4 in de serie Afbakening Wmo 2015 en Wlz

In een eerdere blog update stond een overzicht van een aantal indicatiegeschillen op grond van de Wet langdurige zorg en het advies van het Zorginstuut aan de staatssecretaris van Vws Lees verder →

Aangenomen moties eigen bijdrage

Deze blogpost is deel 5 van 7 in de serie Eigen bijdragen

Moties De Tweede Kamer heeft op 15 maart de volgende moties aangenomen: Motie 29 538 nr. 208 van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk De indieners beogen met deze Lees verder →