Studiemiddag Bescherm wonen op 24 februari gaat door

VerdiepingDe juridische vragen over Beschermd wonen zijn aanleiding voor het verzorgen van Studiemiddagen. Twee trainers verzorgen de Studiemiddag: Ingeborg Lunenburg samen met een senior rechter inhoudelijk.

De eerst geplande Studiemiddag op 24 februari in Eindhoven gaat door. Let op, er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. De tweede Studiemiddag staat gepland op 22 maart in Arnhem.

Wat roept vragen op
De vragen zijn globaal te verdelen in drie onderdelen:

  1. De indicatie: wanneer heeft iemand aanspraak op beschermd wonen
  2. Het recht op en de hoogte van het persoonsgebonden budget (ook gericht op de kwaliteit a.b.i. art. 3.1 Wmo 2015)
  3. De bevoegdheid tot mandaatverlening op grond van art. 2.6.3 Wmo 2015 en art. 10:3 Awb

Nieuwsgierig geworden?
Lees het laatste blog Wat weet jij over Beschermd wonen?, met de vragen die tijdens de Studiemiddag aan bod komen. De informatie van deze Studiemiddag is direct toepasbaar op het werk van morgen: je kent de naadjes van de (juridische) kous! Ter voorbereiding ontvang je drie uitgebreide casussen uit de praktijk.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*