Wat weet jij van Beschermd wonen?

Deze blogpost is deel 6 van 10 in de serie Beschermd wonen

vraagtekensIn mijn adviespraktijk komen steeds meer vragen over de maatwerkvoorziening Beschermd wonen. De vragen gaan over de uitvoering (de indicatie), het recht op en de hoogte van het persoonsgebonden budget, het gemeentelijk beleid en mandaatverlening op grond van art. 2.6.3 Wmo 2015 en art. 10:3 Awb. Daarbij merk ik op dat niet alleen gemeenten maar ook aanbieders in de zin van de wet worstelen met vragen.

Studiemiddag
Dat is aanleiding om een Studiemiddag Beschermd wonen op 24 februari in Eindhoven en op 7 maart in Utrecht. Deze Studiemiddag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg in samenwerking met een senior rechter inhoudelijk.

Wat weet jij van Beschermd wonen?
Hieronder staan een aantal vragen die tijdens de Studiemiddag worden behandeld:

 • Wat is beschermd wonen (precies) en wanneer moet een indicatie worden verleend?
 • Welke eisen gelden voor de indicatiesteller?
 • Hoe zit de afbakening met behandeling (Zvw) en de Wet langdurige zorg in elkaar?
 • Moet elke gemeente een verordening opstellen met criteria waaronder aanspraak bestaat?
 • Wat is de reikwijdte van mandaatverlening als bedoeld in de Wmo 2015?
 • Wat is het verschil met mandaatverlening als bedoeld in de Awb?
 • Is subsidieverlening aan een aanbieder mogelijk?
 • Welke gemeente is bevoegd om te beslissen op de aanvraag? En wanneer geldt de doorzendplicht?
 • Welke kwaliteitseisen mag het college stellen aan de aanbieder?
 • Hoe toets je de voorwaarden bij een aanvraag om een persoonsgebonden budget?
 • Welke werking heeft het overgangsrecht? Dat is vooral nog van belang voor bezwaar- en beroepsprocedures!
 • Hoe zit het met de bijdrage in kosten voor de maatwerkvoorziening in natura en een persoonsgebonden budget?

Zoek je antwoorden op deze vragen?
Dan ben je bij deze Studiemiddag aan het juiste adres! De informatie van deze Studiemiddag is direct toepasbaar op het werk van morgen en je kent de naadjes van de (juridische) kous! Ter voorbereiding ontvang je drie uitgebreide casussen uit de praktijk.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

3 Replies to “Wat weet jij van Beschermd wonen?”

 1. Pingback: Studiemiddag Bescherm wonen op 24 februari gaat door – Uitvoering Wmo 2015

 2. Pingback: Best gelezen en series – Uitvoering Wmo 2015

 3. Pingback: Gaat door. Studiemiddag Beschermd wonen op 22 maart – Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*