Stemming TK afschaffing Wtcg en CER op 23 januari

Deze blogpost is deel 3 van 8 in de serie Meerkosten chronisch zieken

logo rijksoverheidDebat 22 januari
Per toeval (maar daar geloof ik niet) viel ik midden in het debat over het wetsvoorstel tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (33 726).

WIST JE DATEerdere blogs
De geïnteresseerde lezer wijs ik mijn blogs van december en september over dit onderwerp en welke keuzen gemeenten hebben: inkomenssteun of maatwerkvoorziening. In Sociaal Bestek verschijnt een vervolgartikel over dit wetsvoorstel; dat valt begin februari op de deurmat. In oktober 2013 schreef ik daar ook al over.

Amendement en een motie
Ik noem twee Kamerstukken.

TK 2013/14, 33 726, nr. 20 (t.v.v.v nr. 14)
Met dit amendement van Lid Voortman wordt een evaluatie van de wet mogelijk gemaakt. Eén van de redenen voor het wetsvoorstel is dat de huidige regelingen ongericht zijn. De indiener vindt evaluatie van de mate waarin na deze wijzigingen de middelen wel bij de beoogde doelgroep terecht komen op zijn plaats.

Hoewel Van Rijn aangeeft dat de effecten van dit wetsvoorstel zorgvuldig worden gemonitord, sprak hij tijdens het debat uit dat hij het oordeel over het amendement overlaat aan de Kamer.

TK 2013/14, 33 726, nr. 19
Met deze motie verzoeken leden Dik-Faber en Van der Staaij de regering bij het opstellen van een handreiking, op basis van expertise van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, expliciet aandacht te besteden aan de achterliggende problematiek rondom ‘meerkosten’. De indieners van de motie menen dat gemeenten niet alleen moeten worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden voor gericht gemeentelijk maatwerk, maar dat er ook inzicht gegeven dient te worden over de achterliggende problematiek rondom meerkosten’.

Ik verwacht dat de Tweede Kamer morgen voor het wetsvoorstel zal stemmen. Ook in de Eerste Kamer zal het niet tot onoverkomelijke problemen leiden.

Meer weten?
Kijk op de website voor een opleiding over dit onderwerp.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*