Gaat door. Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid

Op 29 maart wordt de Masterclass bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid verzorgd. Er is nog plaats. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is er plaats voor slechts 15 deelnemers. Dus Lees verder →

Biedt jouw gemeente genoeg aanvullende (inkomens)ondersteuning? Wat zijn de mogelijkheden?

Deze blogpost is deel 8 van 8 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Op Rijksoverheid verscheen een bericht over vragen en antwoorden over mogelijkheden voor bijzondere bijstand in natura en op grond van groepskenmerken en voor instrumenten als de stadspas en het kindpakket. Lees verder →

De knoppen van de ‘eigen bijdrage’ en andere kosten. Categoriaal en individueel maatwerk mogelijk?

Deze blogpost is deel 3 van 7 in de serie Eigen bijdragen

Appels met peren vergelijken? Er is altijd wat te doen over kosten die verschuldigd zijn als gebruik wordt gemaakt van ‘voorzieningen’ die door de overheid worden geboden (rijk en/of gemeente). Lees verder →

Bevoegd om gegevens over inkomen en vermogen te vragen?

In mijn uitvoeringspraktijk komt met regelmaat de volgende vraag voorbij. Mag het college voor de uitvoering van het onderzoek na de melding inkomens- en vermogensgegevens opvragen bij de cliënt? Vaak, maar Lees verder →

Voorstel tot wijziging huidige Wmo

Deze blogpost is deel 4 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Afschaffen Wtcg en CER Het wetsvoorstel tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor Lees verder →