Gaat door. Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid

Op 29 maart wordt de Masterclass bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid verzorgd. Er is nog plaats. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is er plaats voor slechts 15 deelnemers. Dus Lees verder →

Wist je dat?

Deze blogpost is deel 5 van 7 in de serie Wist je dat?

staatssecretaris Van Rijn de Kamer per brief informeert over het verschil tussen het toekennen en vaststellen van pgb’s binnen de Zvw en de Wlz? Van Rijn in de brief een Lees verder →

Biedt jouw gemeente genoeg aanvullende (inkomens)ondersteuning? Wat zijn de mogelijkheden?

Deze blogpost is deel 8 van 8 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Op Rijksoverheid verscheen een bericht over vragen en antwoorden over mogelijkheden voor bijzondere bijstand in natura en op grond van groepskenmerken en voor instrumenten als de stadspas en het kindpakket. Lees verder →

De knoppen van de ‘eigen bijdrage’ en andere kosten. Categoriaal en individueel maatwerk mogelijk?

Deze blogpost is deel 3 van 7 in de serie Eigen bijdragen

Appels met peren vergelijken? Er is altijd wat te doen over kosten die verschuldigd zijn als gebruik wordt gemaakt van ‘voorzieningen’ die door de overheid worden geboden (rijk en/of gemeente). Lees verder →

Centrale Raad: geen individuele voorziening voor maaltijden. Belemmering belijden godsdienst?

Deze blogpost is deel 7 van 10 in de serie Hulp bij het huishouden Wmo - Wmo 2015

Eerder kwam een rechtbankuitspraak aan bod in een blog waarin het college door de rechtbank in het ongelijk werd gesteld. Ik ben blij dat het college in kwestie hoger beroep Lees verder →