Gaat door. Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid

VerdiepingOp 29 maart wordt de Masterclass bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid verzorgd. Er is nog plaats. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is er plaats voor slechts 15 deelnemers. Dus schrijf je snel in want vol = vol.

Zes hoofdonderwerpen staan op de agenda. Wil je het naadje van de (juridische) kous weten over aanvullende (inkomens)ondersteuning aan burgers?

Politieke aandacht
Minimabeleid en kosten die burgers moeten betalen voor zorg en ondersteuning staan volop in de politiek belangstelling! Gisteren was bijvoorbeeld het debat over de eigen bijdrage in de Tweede kamer. En recent kwam het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport over langdurige armoede in Nederland. Deze twee onderwerpen komen in de Masterclass aan bod. De landelijke politiek roept dat gemeenten maatwerk moeten bieden. Dat kan met de Participatiewet maar niet zonder de Wmo 2015! Nieuwsgierig geworden?

Ondersteuning bieden waar het nodig is
Welke taken hebben gemeenten? Welke beleidskeuzes kunnen daarbij gemaakt worden? Hebben armoedebeleid en bijzondere bijstand iets met elkaar te maken? Wat doen we voor chronisch zieken en gehandicapten? Buitenwettelijk begunstigend beleid of juist niet? Draagkrachtregels afgestemd op de kostendelersnorm? Willen we invulling geven aan de tegemoetkoming meerkosten onder de Wmo 2015? Wat is minimabeleid eigenlijk? Zoek je een checklist met mogelijkheden?

Voor wie?
Ben je beleidsmedewerker en wil je de politiek goed voorlichten? Moet je de vragen beantwoorden uit de inspraak? Wil je weten hoe je beleid kunt inrichten in verband met meerkosten voor chronisch zieken? Ben je ervaren consulent, medewerker Sociaal Team of kwaliteitsmedewerker? Hoe behandel je een aanvraag (structuur en beoordeling). Hoe strak is de plicht tot reserveren? Geldt dat ook voor degene die in een minnelijk schuldhulpverleningstraject zitten? Wanneer hebben mensen meerkosten door een chronische ziekte? En leiden deze kosten tot het onvoldoende kunnen meedoen aan de samenleving?

Onderwerpen
De Masterclass behandelt zes hoofdonderwerpen:

  1. Bijzondere bijstand
  2. Individuele inkomenstoeslag
  3. Individuele studietoeslag
  4. Overige maatregelen
  5. Wet maatschappelijke ondersteuning
  6. Minimabeleid

Naslagwerk
Alles na te lezen in een uniek actueel naslagwerk! Helemaal bijgewerkt aan de actualiteit. Waar bestaat het uit? Inhoudelijke teksten, actuele jurisprudentie (met annotaties), beleidsvoorbeelden, checklist en casuïstiek uit de praktijk.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*