Opzettelijke schending inlichtingenplicht door cliënt. Aantonen of aannemelijk maken?

Eerder schreef een blog update over de opzettelijke schending van de inlichtingenplicht. Daar kwamen leuke reacties en vragen op, waarvoor dank. Dat is aanleiding voor een iets aangepaste versie van Lees verder →

Gaat door. Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid

Op 29 maart wordt de Masterclass bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid verzorgd. Er is nog plaats. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is er plaats voor slechts 15 deelnemers. Dus Lees verder →

Biedt jouw gemeente genoeg aanvullende (inkomens)ondersteuning? Wat zijn de mogelijkheden?

Deze blogpost is deel 8 van 8 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Op Rijksoverheid verscheen een bericht over vragen en antwoorden over mogelijkheden voor bijzondere bijstand in natura en op grond van groepskenmerken en voor instrumenten als de stadspas en het kindpakket. Lees verder →

De knoppen van de ‘eigen bijdrage’ en andere kosten. Categoriaal en individueel maatwerk mogelijk?

Deze blogpost is deel 3 van 7 in de serie Eigen bijdragen

Appels met peren vergelijken? Er is altijd wat te doen over kosten die verschuldigd zijn als gebruik wordt gemaakt van ‘voorzieningen’ die door de overheid worden geboden (rijk en/of gemeente). Lees verder →

Vordering geldswaarde, ten onrechte verleend en niet-gebruik maatwerkvoorziening

Eerder is een blog geschreven met als titel “Terugvordering eindelijk in de formele wet. Is er wel reden om blij te zijn?”. Mede door vragen en het opstellen van beleid Lees verder →