Internetconsultatie Wet maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015

Deze blogpost is deel 34 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 23 maart 2020 werd de internetconsultatie Wet maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015 opengesteld. De einddatum van de consultatie is 20 april 2020.

 

De consultatie ziet op een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het doel van de wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Gemeenten en aanbieders van diensten op het terrein van jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
De verwachting is dat het voorstel er toe zal bijdragen dat gemeenten eenvoudiger aanbestedingsprocedures toepassen voor wat betreft overheidsopdrachten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. En dat aanbieders van diensten in dat domein hun belangstelling voor een opdracht eenvoudiger kenbaar kunnen maken.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*