Internetconsultatie Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Deze blogpost is deel 33 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Op 19 maart 2020 werd de internetconsultatie Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein  (Wams) opengesteld. De einddatum van de consultatie is 14 mei 2020.

 

Dit wetsvoorstel verankert een duidelijk taak voor gemeenten om te komen tot een integrale en gecoördineerde aanpak voor meervoudige problematiek. Tevens regelt het een duidelijk taak voor gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners met niet-acute zorgen over zichzelf of een ander.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Inwoners, cliënten, gemeenten en instanties die werken op het sociaal domein of aanpalende domeinen. Sociaal domein betreft de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Participatiewet. Aanpalende domeinen betreft publieke gezondheidszorg, geneeskundige en langdurige zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of ander inkomen, openbare orde en veiligheid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
Dit wetsvoorstel moet bijdragen aan een betere zorg voor inwoners met meervoudige problematiek. Het wetsvoorstel wil daarvoor een duidelijke taak regelen voor gemeenten om in concrete gevallen te komen tot een integrale en gecoördineerde aanpak en wil meer duidelijkheid geven over het verwerken van persoonsgegevens tussen betrokken instanties. Bijna alle gemeenten kennen een meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen met zorgen over gezondheid, het welzijn, de zelfredzaamheid of participatie van zichzelf of een ander. Om een goede behandeling van de meldingen mogelijk te maken wordt met dit wetsvoorstel voorzien in een betere juridische basis voor de gegevensverwerking door de meldpunten.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

One Reply to “Internetconsultatie Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*