Internetconsulatie Wmo 2015: Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting

Deze blogpost is deel 32 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Vandaag is de internetconsulatie gepubliceerd over het al eerder aangekondigde wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo 2015. De einddatum van de consultatie is 16 februari 2020. Een mooi onderwerp voor de Actualiteitendag Wmo en Jeugd op 2 maart in Utrecht.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn:

  1. Bij de verstrekking van een maatwerkvoorziening kan een resultaatbeschrijving worden gehanteerd (het blijft ook mogelijk om een tijdsduurbeschrijving te hanteren).
  2. De afwikkeling van geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening wordt vereenvoudigd. In eerste instantie kan worden geklaagd bij de gemeente, in tweede instantie is beroep bij de bestuursrechter mogelijk.

Ik zie met belangstelling uit naar de reacties van verschillende partijen op deze consultatie!

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*