Wist je dat?

Deze blogpost is deel 3 van 7 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

 • staatssecretaris Van Rijn voornemens is waarborgen te creëren dat cliënten met een laag ZZP die hun geïndiceerde AWBZ-zorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis ontvangen deze zorg ook thuis kunnen blijven ontvangen?
 • er een oplopend (financieel) tekort voor de doventolkvoorziening in de Wmo 2015 is gesignaleerd door de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) en dat de Tweede Kamer daarover een brief heeft ontvangen?
 • er in opdracht van het Zorginstituut en CIZ onderzoek is gedaan onder wetenschappers, cliënten en professionals naar manieren om vast te stellen of iemand voldoet aan de toegangscriteria voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het resultaat is het Afwegingskader voor toegang tot de Wlz.
 • je binnenkort kunt kijken én luisteren naar (een aantal) blogs updates. In de week van 13 juli komen meer schema’s beschikbaar op de website die zijn voorzien van een mondelinge toelichting.
 • een zorgverzekeraar die een betaling te doen heeft aan een verzekerde – bijvoorbeeld op basis van een pgb-declaratie voor wijkverpleegkundige zorg – deze betaling op grond van art. 6:127 en 7:935 BW mag verrekenen met een opeisbare vordering, zoals het eigen risico, op de premiebetaler? Dat blijkt uit antwoord van minister Schippers op Kamervragen.
 • de beperkende voorwaarde in de verordening dat een maatwerkvoorziening slechts wordt toegekend als de client de noodzaak tot ondersteuning redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen, (in principe) onverbindend is? Zo blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de staatssecretaris. Het gaat er om dat deze bepaling niet mag worden toegepast als cliënten niet uit zichzelf zijn verhuisd om verstrekking van een woonvoorziening1 te voorkomen.
 • staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede kamer zijn reactie geeft op het vonnis van de kantonrechter in RBAMS:2015:3918 in kort geding inzake de betaling van persoonsgebonden budgetten?
 • staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer reageert op het artikel in Binnenlands Bestuur «Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp» en op het bericht van Ieder(in) «Kinderziektes rondom keukentafelgesprek»? In deze brief staat onder meer dat:
  • er geen aanleiding is om de wet aan te passen omdat er in de Wmo 2015 duidelijke randvoorwaarden zijn opgenomen voor de uitvoering van een zorgvuldig onderzoek en het bieden van ondersteuning door gemeenten op basis van dit onderzoek; en
  • gemeenten die door de rechter op de vingers wordt getikt, omdat zij niet overeenkomstig deze wettelijke uitgangspunten handelen, niet financieel tegemoet zullen worden gekomen door het Rijk.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


 1. traplift of woningaanpassing 

One Reply to “Wist je dat?”

 1. Wederom een boeiende blog!

  Met name het onderwerp “beschermd wonen” irt de financiering (PGB / ZIN) sluit aan bij onze dagelijkse praktijk. Er zijn al heel wat discussies gevoerd met PGB aanbieders irt omzetten en voorzetten van de indicatie beschermd wonen; het overgangsrecht wordt regelmatig op verkeerde wijze in de discussie gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*