Geheugensteun: overzicht aangenomen amendementen Wmo 2015

Deze blogpost is deel 25 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wmo 2015 aangenomen met 33 amendementen. In mijn werkpraktijk valt het op dat een aantal van deze amendementen niet of niet volledig zijn verwerkt Lees verder →