Annotatie USZ eigen kracht-principe Jeugdwet

Deze blogpost is deel 1 van 1 in de serie Jeugdwet

CRVB:2019:2362 Verschenen in USZ 2019/275 (Sdu Uitspraken Sociale Zekerheid) Inhoudsindicatie Afwijzing aanvraag om jeugdhulp. Het college heeft voldoende zorgvuldig onderzoek gedaan en deugdelijk gemotiveerd dat de eigen mogelijkheden en het Lees verder →

Rechtbank Noord Nederland: hoe om te gaan met een verzoek om maatschappelijke ondersteuning

De meervoudige kamer van de rechtbank Noord Nederland doet een mooie uitspraak waarin helder uiteen wordt gezet hoe het college om moet gaan met een verzoek om maatschappelijke ondersteuning (RBNNE:2015:4593). Waar Lees verder →

Oordeel over Wmo-aanspraak beschermd wonen bij einde AWBZ-PGB?

Deze blogpost is deel 5 van 10 in de serie Beschermd wonen

De maatwerkvoorziening beschermd wonen houdt de gemoederen bezig. Zeker voor degene die de AWBZ-indicatie voor beschermd wonen verzilveren in een persoonsgebonden budget (pgb). In dat verband verzoekt de staatssecretaris gemeenten Lees verder →