Zegt de Raad dat een losse douchestoel algemeen gebruikelijk is?

Deze blogpost is deel 2 van 2 in de serie Algemeen gebruikelijk

Of een zaak of dienst als algemeen gebruikelijk voor de persoon als de cliënt kan worden aangemerkt, leidt nog al eens tot hoofdbrekens. Dit komt overigens mede doordat er weinig Lees verder →

Bestaan algemeen gebruikelijke voorzieningen eigenlijk wel?

Deze blogpost is deel 1 van 2 in de serie Algemeen gebruikelijk

Tijd voor een nieuwe Serie: algemeen gebruikelijk. In mijn werkpraktijk blijkt dat over ‘algemeen gebruikelijk’ nog al eens onduidelijkheid bestaat. Dat zit hem vooral in de vraag hoe de bepaling Lees verder →

Wist je dat?

Deze blogpost is deel 6 van 7 in de serie Wist je dat?

alle wettenboekjes in handig A5 formaat al weer beschikbaar zijn? en dat ze helemaal zijn bijgewerkt aan de stand van 1 januari 2016? er van 1 januari tot 12 maart Lees verder →

Centrale Raad: geschaafd aan de normtijden. Wat is de onderbouwing?

Deze blogpost is deel 8 van 10 in de serie Hulp bij het huishouden Wmo - Wmo 2015

Een woord vooraf De Raad heeft in de periode van november 2015 tot en met februari 2016 een drietal uitspraken op grond van de Wmo 2007 gedaan over – kort Lees verder →

Rechtbank Den Haag: weigering videofoonsysteem terecht?

De enkelvoudige kamer van de Rechtbank Den Haag oordeelt over de afwijzing van een aanvraag om een woonvoorziening in de vorm van een geldelijke vergoeding voor een videofoonsysteem. ((Rechtbank Den Lees verder →

Kan hulp bij het huishouden algemeen gebruikelijk zijn?

Deze blogpost is deel 5 van 10 in de serie Hulp bij het huishouden Wmo - Wmo 2015

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland geeft een (voorlopig) oordeel over de vraag of de eerste drie uur hulp bij het huishouden algemeen gebruikelijk is. Gelet op de hoogte van Lees verder →

Rechtbank Gelderland: twee voorlopige voorzieningen hulp bij het huishouden

Deze blogpost is deel 4 van 10 in de serie Hulp bij het huishouden Wmo - Wmo 2015

De Rechtbank Gelderland wijst twee voorlopige voorzieningen toe aan belanghebbenden (RBGEL:2015:1490 en RBGEL:2015:1494). Aanleiding voor de verzoeken is de mededeling per brief dat de gemeente in kwestie per 1 januari 2015 de Lees verder →