Wist je dat?

Deze blogpost is deel 6 van 7 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

 • Wettenboekjesalle wettenboekjes in handig A5 formaat al weer beschikbaar zijn?
  • en dat ze helemaal zijn bijgewerkt aan de stand van 1 januari 2016?
  • er van 1 januari tot 12 maart al 221 wettenboekjes zijn besteld en bezorgd?
  • er nog steeds kortingen gelden als er meerdere wettenboekjes worden besteld?
  • er ook in de maand maart nog een Waaier Wmo 2015 in vogelvlucht gratis wordt meegestuurd?
 • er door de GGD GHOR Nederland in samenwerking met andere partijen een degelijke notitie is opgesteld over het juridisch kader voor toezicht op de kwaliteit van de PGB-ondersteuning?
 • de Veegwet VWS 2015 inmiddels is omgedoopt tot Verzamelwet VWS 2016?
 • er een artikel in de Limburger staat met als titel Bezwaar maken tegen Wmo: wie durft? Daarin wordt de gelijkwaardigheid tussen de gemeente en de burger bij het zogeheten keukentafelgesprek aan de orde gesteld. Met advocaat Matthijs Vermaat werd een interview afgenomen over dit punt.
 • Van Rijn de Kamer per brief heeft toegezegd dat ADL-clusterbewoners die vallen onder de regeling Wlz-indiceeerbaren (ongeveer 70) dat hun overgangsrecht met 2 jaar (dus tot eind 2018) wordt verlengd?
  er in Zevenbergen is geprotesteerd is tegen het vragen van een bijdrage voor koffie, thee, broodmaaltijd of een warme maaltijd tijdens de dagbesteding? De vraag is dit een bijdrage in de kosten is als bedoeld in art. 2.1.4 Wmo 2015 of dat het algemeen gebruikelijke kosten zijn. Iemand zou anders immers thuis ook eten en drinken.
 • op 23 maart de eerste zittingen over hulp bij het huishouden bij de Centrale Raad van Beroep staan gepland? Ben heel benieuwd welke vragen er gesteld zullen gaan worden, heb mijn agenda er voor vrij gehouden.
 • steden en Rijk een deal sluiten: Niet regels, maar hulpvrager centraal in nieuwe aanpak. De deal moet leiden tot nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Het gaat om de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad die in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid verregaand willen vernieuwen.
 • staatssecretaris Van Rijn is gestart met de consultatie van nieuwe wetgeving die de ‘race to the bottom’ in de thuisondersteuning tegen moet gaan? Dit leidt tot een wetswijziging (art. 2.6.6 lid 2 Wmo 2015). Een nieuwe AMvB regelt dat goede kwaliteit – en niet een zo laag mogelijke prijs – centraal staat bij de inkoop door de gemeente van huishoudelijke hulp en andere Wmo hulp. De voorgestelde wetswijziging vloeit voort uit de afspraken die Van Rijn, FNV, CNV en VNG op 4 december 2015 hebben gemaakt.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*