Zegt de Raad dat een losse douchestoel algemeen gebruikelijk is?

Deze blogpost is deel 5 van 6 in de serie Algemeen gebruikelijk

Of een zaak of dienst als algemeen gebruikelijk voor de persoon als de cliënt kan worden aangemerkt, leidt nog al eens tot hoofdbrekens. Dit komt overigens mede doordat er weinig rechtspraak is van de Raad. En dat is jammer.

In een eerder blog kwam de vraag aan bod of algemene gebruikelijke voorzieningen eigenlijk wel bestaan.

Rechtspraak
Recent viel mijn oog op een uitspraak van de Raad. In die zaak stelt het college zich op het standpunt dat een losse douchestoel adequaat is voor de cliënt. Dit in plaats van de door cliënt gewenste opklapbare douchestoel. Daarnaast stelt het college dat deze losse douchestoel algemeen gebruikelijk is en op die grond niet in aanmerking komt voor verstrekking (CRVB:2019:1691). De (terechte) weigering van het verwijderen van de douchedrempel in deze zaak blijft hier buiten bespreking.

Beroep
De weigering van de aanvraag is gebaseerd op een bepaling van de verordening. De rechtbank verklaart het beroep van eiseres ongegrond en overweegt daartoe als volgt. Naar oordeel van de rechtbank biedt hetgeen eiseres heeft aangevoerd, geen aanleiding om te twijfelen aan het standpunt van het college dat een losse douchestoel juist een adequate voorziening voor haar is én dat zo’n douchestoel als algemeen gebruikelijke voorziening moet worden aangemerkt. Wat eiseres (precies) heeft aangevoerd blijkt niet uit de uitspraak. Dat is eigenlijk wel jammer.

Hoger beroep
Appellante komt in hoger beroep. Zij stelt zich op het standpunt dat zij een speciaal voor haar gemaakte opklapbare douchestoel heeft aangevraagd en dat deze niet kan worden aangemerkt als een algemeen gebruikelijke voorziening.

Oordeel van de Raad
De Raad bevestigt de aangevallen uitspraak. Maar oordeelt de Raad nu dat een losse douchestoel algemeen gebruikelijk is voor de cliënt? Nee, dat is niet het geval. In de uitspraak staat een dergelijk oordeel namelijk helemaal niet. Bij deze uitspraak zijn juist de aangevoerde gronden van belang voor de uitkomst.1 Appellante keert zich tegen de aangevallen uitspraak. In r.o. 3 blijkt dat appellante in hoger beroep stelt dat zij een speciaal voor haar gemaakte opklapbare douchestoel heeft aangevraagd én dat deze niet kan worden aangemerkt als een algemeen gebruikelijke voorziening.

Circelredenering?
Dat betrokkene iets anders heeft aangevraagd dan waarop het college feitelijk heeft beslist, is op zichzelf genomen juist. En dat de voorziening die zij heeft aangevraagd niet algemeen gebruikelijk  is, kan op zichzelf genomen juist zijn, maar die vraag ligt in ieder geval niet voor. De Raad oordeelt nu juist in r.o. 4.1. dat hetgeen appellante stelt (aanvoert) niet het oordeel van de rechtbank raakt dat het college kan worden gevolgd in het standpunt dat alleen een losse douchestoel adequaat is en een dergelijke voorziening algemeen gebruikelijk is. Wat had appellant moeten doen? Allereerst gemotiveerd betwisten dat een losse douchestoel adequaat is voor haar. En voor zover dat wel zo zou zijn, betwisten dat een losse douchestoel voor haar als algemeen gebruikelijk kan worden aangemerkt. Ik meen dat deze tweede grond wel eens succesvol had kunnen zijn.

Open vraag
Daarmee blijft voorlopig de vraag nog open of een losse douchestoel algemeen gebruikelijk zou kunnen zijn.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


  1. lees: bevestiging van de aangevallen uitspraak 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*