Kan hulp bij het huishouden algemeen gebruikelijk zijn?

Deze blogpost is deel 5 van 10 in de serie Hulp bij het huishouden Wmo - Wmo 2015

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland geeft een (voorlopig) oordeel over de vraag of de eerste drie uur hulp bij het huishouden algemeen gebruikelijk is. Gelet op de hoogte van Lees verder →

Algemeen gebruikelijk in de Wmo 2015

In de meeste Wmo-verordeningen is de algemene toegangsbepaling opgenomen dat een (maatwerk)voorziening niet wordt toegekend als deze voor een persoon als de cliënt (aanvrager) algemeen gebruikelijk is of kan zijn Lees verder →