Artikel 8.9 Wmo 2015: is er overgangsrecht voor de Wmo 2007?

Deze blogpost is deel 5 van 5 in de serie Overgangsrecht

In mijn werkpraktijk doemt steeds vaker de volgende vraag op. Kan het college besluiten die zijn genomen op grond van de Wmo 2007 aantasten? En zo ja, biedt artikel 8.9 Lees verder →

Voorlopige voorziening toegewezen; overgangsrecht Wmo 2007

Deze blogpost is deel 4 van 5 in de serie Overgangsrecht

De verwachtingen in Nederland waren hoog gespannen, zo bleek uit de media rondom de uitspraak van de voorzieningenrechter over het Friese echtpaar (RBNNE:2014:6176). Beluister rechts onderaan op de homepage mijn Lees verder →

Voorbereiding op de uitvoering van de Wmo 2015. Aankondigen dat individuele voorziening stopt?

Deze blogpost is deel 3 van 5 in de serie Overgangsrecht

De Wmo 2015 en de inwerkingtreding van de wet zijn gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2014 nrs. 280 en 281). Wat is de betekenis dat een groot aantal artikelen uit Lees verder →