Rechtbank Midden-Nederland: huishoudelijke hulp als collectieve voorziening en maatwerkmodules

Deze blogpost is deel 6 van 10 in de serie Hulp bij het huishouden Wmo - Wmo 2015

De Rechtbank Midden-Nederland doet op grond van de Wmo 2015 twee tussenuitspraken over huishoudelijke hulp (RBMNE:2015:1394 en RBMNE:2015:1395). De geschillen gaan specifiek over de vraag of de hoogte van het toegekende persoonsgebonden budget Lees verder →

De toets op beleidsregels; met succes aanvechten?

Beleidsregels In de uitvoering van de sociale zekerheid wordt de term beleid veelvuldig gebruikt. Wat is beleid? In het spraakgebruik is het een containerbegrip voor de gemeentelijke regels die worden Lees verder →