Centrale Raad: eigen bijdrage en vermogensbijtelling (AWBZ)

Deze blogpost is deel 6 van 7 in de serie Eigen bijdragen

De Raad doet een uitspraak over het volgende. Berust het heffen van de eigen bijdrage op grond van de AWBZ op een evenwichtige afweging van de daarmee gediende gemeenschapsbelangen en Lees verder →

Voorbereiding op de uitvoering van de Wmo 2015. Aankondigen dat individuele voorziening stopt?

Deze blogpost is deel 3 van 5 in de serie Overgangsrecht

De Wmo 2015 en de inwerkingtreding van de wet zijn gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2014 nrs. 280 en 281). Wat is de betekenis dat een groot aantal artikelen uit Lees verder →