Voorbereiding op de uitvoering van de Wmo 2015. Aankondigen dat individuele voorziening stopt?

Deze blogpost is deel 3 van 5 in de serie Overgangsrecht

De Wmo 2015 en de inwerkingtreding van de wet zijn gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2014 nrs. 280 en 281). Wat is de betekenis dat een groot aantal artikelen uit Lees verder →