Gaat door: Actualiteitendag Wmo en Jeugdwet op 2 maart

De Actualiteitendag Wmo en Jeugdwet op 2 maart in Utrecht gaat door!
Voor andere vakgenoten zijn nog een paar plekken over.

Wij, de docenten, gaan verder met de voorbereidingen en verheugen ons op 2 maart! Binnenkort ontvangen de deelnemers de casuïstiek.

Wat staat er op het programma?

In willekeurige volgorde komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemeen gebruikelijke voorziening: de vier criteria
 • Afbakening Wmo en Wlz
 • Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en geschillenafhandeling (Wmo)
 • Eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen (Jeugdwet)
 • Eisen aan het onderzoek (voorbereiding besluit Wmo en Jeugdwet)
 • Omvang compensatieplicht: wat is een passende bijdrage
 • Omvang jeugdhulpplicht: wat is passende jeugdhulp
 • Afbakening onderwijs en Jeugdwet: begeleiding bij onderwijs
 • Wijze van toetsing bestuursrechter van het Wmo of JW-besluit (vol of terughoudend)
 • Keuzevrijheid pgb: recht, voorwaarden en hoogte
 • Laatste rechtspraak onder de loep (Wmo en Jeugdwet)
 • Bijzondere aanvragen
 • Beschermd wonen en toegang Wlz
 • Aantasten van rechten (opschorting betaling pgb, herzien/intrekken en terugvorderen)

Voor wie

 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Sociaal juridisch medewerkers, consulenten en medewerkers wijkteam
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers (gemeentelijke) ombudsman en juridisch loket
 • Rechtsbijstandsverleners/advocaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*