Doorbetaling PGB bij verblijf buitenland. Toegestaan in de Wmo?

Deze blogpost is deel 1 van 4 in de serie Persoonsgebonden budget

De Wmo 2015 bepaalt dat een ingezetene van Nederland – overeenkomstig de bepalingen van de wet – in aanmerking komt voor maatschappelijke ondersteuning (art. 1.2.1 Wmo 2015). De wetgever heeft verder Lees verder →