Internetconsultatie: toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Van 26 april tot 6 juni 2021 staat de internetconsultatie open over het toekomstscenario voor de knelpunten in de jeugdbescherming. Hiervoor is een beleidsnota opgesteld waar partijen op kunnen reageren. Het toekomstscenario is relevant voor alle kinderen en gezinnen, professionals en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de jeugdbeschermingsketen.

Aanleiding
De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. Dat voornemen hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming (TK 31 839, 2019/20, nr. 732). De bewindslieden hebben de Tweede Kamer toegezegd met een toekomstscenario voor de kind- en gezinsbescherming te komen. Een scenario dat ook de organisatorische consequenties benoemt en advies geeft over een passende vervolgaanpak.

Gezinsgerichte benadering
Met het toekomstscenario wordt overgestapt van een kind- naar een gezinsgerichte benadering. Van een estafettemodel waar meerdere organisaties het stokje doorgeven naar een teammodel binnen één organisatie. Van verschillende professionals in een gezin naar één vertrouwd gezicht. Kennis en deskundigheid op het gebied van zorg en veiligheid in één organisatie samengebracht.

Verandering jeugdbeschermingsketen
Kinderen, gezinnen en huishoudens moeten kunnen rekenen op effectieve bescherming en tijdige hulp. Het is daarom belangrijk om het stelsel slimmer te organiseren. Het toekomstscenario is ontwikkeld in gezamenlijk opdrachtgeverschap van het Rijk (JenV en VWS) en de VNG en betekent een grote innovatie en verandering in de jeugdbeschermingsketen.

Bron: Overheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*