Wist je dat?

Deze blogpost is deel 7 van 7 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

 • de Eerste Kamer op 12 april de ratificatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft gesteund?1? De Tweede Kamer heeft dat op 21 januari gedaan.
 • er tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer twee moties zijn ingediend waarover op 19 april wordt gestemd?
  • daarna volgt een blog update over deze Rijkswet (amendementen en moties).
 • deze Rijkswet de Wmo 2015 wijzigt?
  • aan art. 2.1.2 lid 2 Wmo 2015 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: h. uitvoering te geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169).
 • deze Rijkswet de Participatiewet wijzigt?
  • na art. 8c PW wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: art. 8d. Plan gemeenteraad. De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast omtrent de wijze waarop het college uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169).
 • deze Rijkswet de Jeugdwet wijzigt?
  • aan art. 2.2 lid 2 JW wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: f. hoe het college uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169).
 • De ontwerp-AMvB wordt naar verwachting in september voorgelegd aan het parlement. Er wordt bekeken of er een internetconsultatie komt om meerder groepen bij de implementatie van het verdrag te betrekken.
 • Stimulansz over het VN-verdrag een bijzonder casusboekje heeft gemaakt?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


 1. de volledige titel is: Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*