Schema Hulp bij het huishouden: Wmo 2015 of Wlz (2016)

Deze blogpost is deel 6 van 10 in de serie Schema's

NIEUWSIn mijn opleidingsmateriaal over de uitvoering van de Wmo 2015 wordt onder andere met schema’s gewerkt. En er worden nieuwe schema’s ontwikkeld!
Alle schema’s zijn of worden opgenomen in een blog update als onderdeel van de serie ‘schema’. Een (toekomstige) wijziging van wetten vraagt soms om een aanpassing of om een nieuw schema.

Schoonhouden woonruimte – Hulp bij het huishouden: Wmo 2015 of Wlz
Het schema Hulp bij het huishouden: Wmo 2015 of Wlz is aangepast. De aanspraak op het schoonhouden van de woonruimte voor Wlz-verzekerden met een modulair pakket thuis is geregeld in art 3.1.1 lid 1 onderdeel a onder 2° Wlz. Deze aanspraak is weliswaar op 1 januari 2015 in werking getreden, maar werd voor het jaar 2015 door gemeenten uitgevoerd. Dat was vastgelegd in een bestuurlijk akkoord tussen de Minister van VWS en de VNG. Een dergelijke bestuurlijke afspraak bindt individuele gemeenten echter niet.
Voor het jaar 2016 wordt daarom een wijziging van de Wlz en de Wmo 2015 voorgesteld (TK 34 279, nr. 8). Daarmee is voor Wlz-verzekerden met een mpt tot een nader te bepalen tijdstip gewaarborgd dat zij bij de gemeenten een maatwerkvoorziening kunnen aanvragen gericht op het schoonhouden van de woning op grond van de Wmo 2015. Zie de aangekondigde wijziging van art. 8.6a Wmo 2015 (TK 34 279, nr. 8). Beoogd is om deze wijzigingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Artikel 8.6a Wmo 2015 komt te luiden:
Artikel 2.3.5, zesde lid, geldt tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip niet voor daar bedoelde cliënten:

  1. die thuis wonen en een maatwerkvoorziening inhoudende een hulpmiddel of een woningaanpassing hebben aangevraagd;
  2. die zonder behandeling in een instelling verblijven en een maatwerkvoorziening inhoudende een hulpmiddel ter verbetering van hun mobiliteit hebben aangevraagd;
  3. die hun recht op zorg tot gelding brengen met een modulair pakket thuis en een maatwerkvoorziening inhoudende het schoonhouden van hun woonruimte hebben aangevraagd.

Het schema dat tot 1 januari 2016 van toepassing is kun je hier raadplegen.

Schema en korte toelichting
Binnenkort kun je nog een toelichting bij dit schema beluisteren.
Heb je vragen of opmerkingen over het schema? Laat het dan weten. Reacties worden zeer op prijs gesteld.

Schema 2016 Hulp bij het huishouden

Meer weten over de uitvoering van de Wmo 2015?

  • Zoek je een opleiding? Kijk eens op ons uitgebreide aanbod voor open inschrijving in 2016. Of liever op maat in huis?
  • Antwoord op vragen? Misschien is een abonnement op blog updates iets voor jou. Daar zijn geen kosten aan verbonden.
  • Juridisch advies? Neem contact op.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

2 Replies to “Schema Hulp bij het huishouden: Wmo 2015 of Wlz (2016)”

  1. Pingback: Schema Hulp bij het huishouden: Wmo 2015 of Wlz – Uitvoering Wmo 2015

  2. Pingback: Best gelezen en series – Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*