Schema Hulp bij het huishouden: Wmo 2015 of Wlz

Deze blogpost is deel 3 van 10 in de serie Schema's

NIEUWSAan het opleidingsmateriaal over de uitvoering van de Wmo 2015 waren al een aantal schema’s toegevoegd en nader uitgewerkt. En er worden nieuwe schema’s ontwikkeld. Tijdens de opleiding wordt uitgebreid ingegaan op de juridische aspecten van het betreffende onderwerp, mede gebaseerd op casuïstiek en jurisprudentie (voor zover al beschikbaar). Alle schema’s zijn of worden opgenomen in een blog update als onderdeel van de serie ‘schema’.

Hulp bij het huishouden in relatie tot de Wet langdurige zorg
Het derde schema in deze serie gaat over de hulp bij het huishouden in relatie tot de Wet langdurige zorg. Dit is een veel besproken onderwerp in de media, de Tweede Kamer en de jurisprudentie.
Met de laatste wijzigingen in de Regeling langdurige zorg1 heeft de wetgever het er niet duidelijker op gemaakt. Daarnaast heeft Van Rijn de Kamer per brief laten weten dat gemeenten ook in 2016 nog huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen verlenen aan thuiswonende verzekerden met een Wlz-indicatie. Het gaat om een bestuurlijke afspraak die nog zijn beslag moeten krijgen in de wet- en regelgeving. Deze ontwikkelingen volg ik op de voet.

Schema en korte toelichting
Binnenkort kun je nog een toelichting bij dit schema beluisteren.
Heb je vragen of opmerkingen over het schema? Laat het dan weten. Reacties worden zeer op prijs gesteld.

Per 1 januari 2016 is een nieuw schema van toepassing.

DEF Schema Hulp bij het huishouden kopie

Meer weten over de uitvoering van de Wmo 2015?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


 1. Stcrt. 2015 nr. 21149 

5 Replies to “Schema Hulp bij het huishouden: Wmo 2015 of Wlz”

 1. Pingback: Schema melding en onderzoek | Uitvoering Wmo 2015

 2. Ik mis in het schema het VPT dat in pgb afgenomen wordt. Vanuit de aanspraak vanuit de WLZ zou volgen dat HO hierin opgenomen is. Is het inmiddels niet meer mogelijk om het VPT als pgb af te nemen?

  • Dag Yvonne
   Bedankt voor je reactie. Bij mij is niet bekend dat een Volledig Pakket Thuis (VPT) in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) kan (mag) worden verleend. Dat was onder de AWBZ niet anders. Een VPT wordt geboden door of onder de verantwoordelijkheid van een instelling (art. 3.2.2 lid 1 onder a Wlz). Verder is de inzet van een pgb bij een gecontracteerde zorgaanbieder niet mogelijk (art. 3.6.2 lid 1 onder d Wlz).Tot 2015 was er verschil tussen een indicatie voor langdurig verblijf met de bijbehorende zorg én (extramurale) indicaties voor persoonlijke verzorging en bijvoorbeeld begeleiding zonder dat de verzekerde aangewezen op langdurig verblijf. Deze werden vaak als pgb verstrekt. In de Wet langdurige zorg bestaat het criterium ‘langdurig’ als zodanig niet meer. Wel is is vereist dat iemand een blijvende behoefte heeft zorg (lees ook: verblijf). Het VPT en MPT zijn leveringsvormen voor verzekerden die zijn aangewezen op zorg als bedoeld in art. 3.1.1 Wlz. Het recht op (en hoogte van) een persoonsgebonden budget is mogelijk bij een Modulair Pakket Thuis (MPT).
   Aangenomen mag worden dat in het VPT het schoonhouden van woonruimte als bedoeld in art. 3.1.1 lid onder a sub 2 Wlz is opgenomen.

 3. Pingback: Wetsvoorstel tot wijziging Wlz, Jeugdwet, Wmo 2015 en Zvw | Uitvoering Wmo 2015

 4. Pingback: Schema Hulp bij het huishouden: Wmo 2015 of Wlz (2016) – Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*